Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu a k uplatnění s nimi spojenými právními nároky (např. záruční doba). V případě, že se našim zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.

Vážená paní, Vážený pane, žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.


1) Identifikační údaje správce
Společnosti VERMONT Services Slovakia s. r. o.", se sídlem Vlčie Hrdlo 53, 821 07, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48321583, DIČ: 2120148294, IČ DPH: SK2120148294,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Okresnom súde Bratislava 1, vložka č.: 106688/B (dále jen "správce").

 

2) Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3) Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

 

4) Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 
5) Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

 • a. VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 11800 Praha 1- Hradčany
 • b. VERMONT Properties s.r.o., organizační složka Slovakia, Vlčie Hrdlo 53 821 07, Bratislava IČ: 47248785
 • c. VERMONT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 26212137
 • d. VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, IČ: 48317942
 • e. VERMONT Hungary Kft., Margit 27 1023 Budapešť, IČ: 11923053241
 • f. ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 14100 Praha 4, IČ: 27624609, jako administrátor ERP systému 
 • g. PeckaDesign, s.r.o., Purkyňova 1773/2, 612 00 Brno - Královo Pole, IČ: 26266644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40751, jako administrátor webového řešení
 • h. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52346, jako přepravní společnost
 • i. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČ: 47258314, jako poskytovatel telefonní ústředně
 • j. Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, Revoluční 16, 110 00 Praha 1

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty zajišťující marketingové služby a personalizovanou reklamu pro správce:

 • a. Facebook, (Facebook.com), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, No. IE9692928F
 • b. Google, Google Analytics, Google Adwords, Google Adform (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977
 • c. Heureka.cz, (Heureka Shopping s.r.o.), Karolinská 650/1 186 00, Praha 8 – Karlín Česká republika, IČ: 02387727
 • d. Quality Unit, s.r.o., Vajnorská100/A, 83104 Bratislava, Slovakia, Odd.: Sro., č. vl.: 33895/B, OIN: 35908301, TIN: 2021910891, VAT IN: SK2021910891
 • e. Exponea s.r.o., (Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08, Slovakia)
 • f. Seznam.cz a.s., Radlická 3294/10 150 00, Praha 5, IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 
6) Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@vermont.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Uzavření a plnění smlouvy

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány. 

 

7) Používání cookies
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Zobrazit více o cookies.

 

Přihlásit se

Co přihlášením získáte?

 • Váš wishlist

  Bez přihlášení se vám může váš výběr časem ztratit

 • Seznam objednávek

  Po přihlášení uvidíte přehled svých objednávek

 • Osobní údaje

  Přihlášení uživatelé nemusí pokaždé znovu vyplňovat své údaje v objednávce

Váš košík 0

Zavřít

Potřebujete pomoci s objednávkou? Jsme tady pro vás v pracovní dny od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle 210 012 200